Înființată în luna aprilie 2020, Asociația Culturală INNOVARTE a inițiat, coordonat și realizat peste 80 de acțiuni culturale în cadrul a 12 proiecte distincte, având ca scop principal promovarea culturii și valorilor spirituale românești prin generarea unor produse culturale valoroase și atractive pentru publicul actual, utilizând atât adresarea directă cât și cea a instrumentelor de comunicare online.

Aceste produse culturale s-au remarcat printr-o deosebit de ridicată calitate profesională, prin notorietatea artiștilor și a personalităților implicate, prin vizibilitatea proiectelor (produsele audio/video realizate totalizează peste 4.000.000 de vizualizări pe paginile de Facebook ale protagoniștilor și partenerilor) precum și prin prestigiul instituțiilor finanțatoare și al partenerilor atrași și implicați. Între aceștia se numără: Ministerul Culturii, Secretariatul General al Guvernului, Institutul Cultural Român, Societatea Română de Radiodifuziune, Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, Muzeul Național George Enescu, Teatrul Gh. Pastia din Focșani, Teatrul „Maria Filotti” din Brăila, Teatrul „Ion D. Sîrbu” din Petroșani, Muzeul de Artă Constanța, teatre, muzee și galerii de artă din România, Direcțiile Județene pentru Cultură Sălaj, Vrancea, Brăila.

Pentru valoarea culturală și calitatea inovatoare a proiectelor realizate în seria ROMANIA UNIVERSALIS, Asociația Culturală INNOVARTE a primit, în luna ianuarie 2023, cel mai prestigios premiu acordat în domeniul muzicii de factură clasică din România – Premiul de Excelență al Uniunii Criticilor, Redactorilor și Realizatorilor Muzicali din România – decernat în cadrul Galei Premiilor MUSICRIT (14 ianuarie 2023), Asociația INNOVARTE fiind singura organizație independentă laureată în cadrul galei, alături de instituții de prestigiu precum Filarmonica George Enescu din București, Filarmonica de Stat din Sibiu sau Operele Naționale din București, Cluj, Iași și Timișoara.

 

Activitățile propuse vizează dezvoltarea unei abordări moderne și inovative în domeniul muzicii de factură cultă, prin realizarea de proiecte și programe culturale inedite, inter și trans-disciplinare, cu scopul atragerii unui public cât mai larg și mai divers către valorile artistice veritabile și al educării acestuia în spiritul culturii autentice.

Acest domeniu muzical reprezintă o arie a vieţii culturale care a căpătat în ultimii ani o dinamică deosebită. Desprinzându-se de tendinţele elitiste şi ermetice pe care muzica de tip simfonic le aborda în deceniile al VII-lea şi al VIII-lea din secolul trecut, interpreții și compozitorii contemporani caută o mult mai autentică şi mai facilă apropiere de marele public, mai cu seamă de ascultătorul neavizat. Muzica românească de factură clasică modernă și conteporană a dobândit astfel o mult mai pronunţată naturaleţe, o facilizare a percepției de o natură categoric pozitivă, care atrage tot mai multe categorii de public.

În acest context se remarcă necesitatea unei implicări deosebit de active pentru a crea o legătură cât mai strânsă între valorile creației muzicale românești şi publicul actual, de asemenea cu o pronunţată orientare către segmentul tânăr. Activităţile culturale susţinute de Asociația Culturală INNOVARTE precum dezvoltarea de programe culturale complexe, sincretice, ca inițiative proprii şi/sau în regim de parteneriat cu autorităţile publice din ţară şi străinătate, acţiuni de animaţie culturală şi organizare de activităţi culturale şi educative fac parte din spectrul de evenimente ce devin tot mai frecvente și mai necesare în mediul cultural actual.

Toate aceste demersuri se includ în contextul promovării şi afirmării valorilor culturale româneşti autentice, remarcându-se în spațiul public apariția unor concepte inovatoare, inedite precum și implicarea a numeroase personalități de o incontestabilă şi recunoscută valoare ale culturii române.